Hogyan készül a sör..

Történészek szerint a sört már évezredekkel ezelõtt, a neolit korban is fõzték már, amikor a magokat többnyire a sörhöz, nem pedig a kenyérhez gyûjtötték. A sörfõzés már i.e. 5-6. században is ismert volt, a babilóniaiak életében már megvolt a mindennapos szerepe, de ekkor még hiányzott belõle a komló, mert ezt az alapanyagot csak késõbb, Krisztus után 800 körül, Nagy Károly idejében kezdték a sör ízesítése és eltarthatósága érdekében használni. Az elsõ sörkimérések a 14. században nyitottak, majd 500 évbe telt az "alsóerjesztésû" sörfõzési technika megismerése.
A középkori szennyvíztisztító rendszerek kiépítése elõtt nehéz volt tiszta ivóvízhez jutni, fõképpen a városokban. Mivel a sör finomabb és kevésbé veszélyes ital volt, mint a víz, sokan akkoriban úgy itták, mint a mai ember a vizet. A 15. századig a brit ale sört malátából, vízbõl és élesztõbõl készítették. Elsõként a flamand és holland sörfõzõk használtak a komlót a keserûbb íz elérése érdekében. Ezt az italt, mely a flamand kereskedõk által került a nagy kontinensrõl Angliába nevezték biérre-nek, beer-nek, azaz sörnek, mely a fogyasztók körében hamarosan népszerûvé vált.
A sörfõzés technikáját valószínûleg véletlen folytán találták fel, amikor a szabad levegõn élesztõvel erjesztett gabonát vízbe áztatták. Rájöttek arra, hogy az alapanyagot egyik erjesztõbol a másikba újra és újra átereszthetik.
A 16. század elején adták ki a világ egyik legismertebb, ma is érvényben lévõ sörgazdasági törvényét a tisztasági törvényt, mely szerint a sör csak árpából, komlóból és vízbõl (akkor még nem ismerték a sörélesztõt!) készülhet.
A korai sörfõzõk még nem tudták, hogy feltalálták az élesztõt, hiszen a mikroszkóp feltalálása után tudták csak beazonosítani azt. Késõbb, a 19. században Louis Pasteur fedezte fel az élesztõ jelentõs szerepét az erjedés folyamatában. Ezután a tökéletes íz elérése érdekében többféle kutatást folytattak, de a sörfõzés alapeljárásán nem változtattak.
Árpából nyert maláta - melynek élesztõvel való erjesztésével nyerik a folyamatban fontos szerepet játszó cukrot.
Víz - az erjesztési folyamat nélkülözhetetlen alapeleme, valamint a sör fontos minõségét befolyásoló összetevõ, miután a sör legnagyobb részt vízbõl áll, ezért fontos a víz minõsége.
Élesztõ - a sörfõzés másik kulcsfontosságú eleme, mely az erjesztés folyamata alatt enzimek segítségével a cukorból alkoholt nyernek.
Komló - biztosítja a sör jellegzetesen kesernyés ízét, aromáját